Poniżej lista szkoleń prowadzonych przeze mnie w formie praktycznych warsztatów. Interesują Cię szczegóły? Zapraszam do kontaktu mailowego - tomasz@cloudowski.com

Dostępne warianty:

Fundamenty - szkolenie podstawowe

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla osób zaczynających pracę z Kubernetes, w szczególności dla

 • developerów zajmujących się tworzeniem skonteneryzowanych aplikacji
 • administratorów/DevOps zarządzających infrastrukturą kontenerową i wspierających zespoły developerskie

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Agenda

Dzień 1

 • Czym są kontenery i co je wyróżnia
 • Uruchamianie kontenerów z gotowych obrazów
 • Budowanie obrazów kontenerów z wykorzystaniem najlepszych praktyk
 • Architektura klastra i podstawy działania Kubernetes
 • Uruchamianie lokalnego klastra Kubernetes i konfiguracja narzędzi do zarządzania
 • Zarządzanie obiektami w Kubernetes
 • Kontener a pod i jego możliwości
 • Skalowanie skonteneryzowanych aplikacji działających w podach

Dzień 2

 • Zarządzanie środowiskiem dla wielu projektów (namespaces)
 • Zapisywanie danych na trwałych wolumenach (persistent storage)
 • Podstawowe zarządzanie logami i monitoring skonteneryzowanych aplikacji
 • Komunikacja wewnątrz klastra z użyciem obiektu Service
 • Wystawianie usług na zewnątrz z wykorzystaniem Ingress
 • Zarządzanie deploymentami aplikacji z poziomu kodu

Warsztaty eksperckie - administracja platformą

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla administratorów, DevOps zarządzających platformą Kubernetes, którzy już pracowali z kontenerami i Kubernetes.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Agenda

 • Monitorowanie skonteneryzowanych aplikacji
 • Zarządzanie zasobami dla aplikacji i projektów
 • Centralne zarządzanie logami aplikacji
 • Zaawansowane sterowanie nad rozmieszczaniem podów w klastrze
 • Zabezpieczanie komunikacji aplikacji działających w klastrze poprzez role
 • Uwierzytelnianie i integracja z zewnętrznymi systemami typu Active Directory
 • Zarządzanie węzłami klastra

Warsztaty eksperckie - zaawansowany deployment

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla programistów i inżynierów DevOps zarządzających deploymentami, którzy już pracowali z kontenerami i chcą wykorzystywać do tego zaawansowane możliwości Kubernetes.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)
 • znali podstawy działania Jenkins

Agenda

 • Aplikacje stanowe i przechowywanie danych wewnątrz Kubernetes
 • Wykorzystanie Jenkins do budowania obrazów kontenerów i dynamicznych slave`ów
 • Automatyzacja budowania z wykorzystaniem pipelineów
 • Budowanie procesu Continuous Deployment na Jenkins
 • Zaawansowana kontrola nad aplikacjami przy użyciu projektu Istio
 • Standaryzacja deploymentu z użyciem szablonów Helm

Warsztaty eksperckie - bezpieczeństwo

Dostępne wkrótce!

 • RBAC - role, uprawnienia i ich wykorzystanie do zabezpieczenia dostępu do usług klastra
 • Kontrola ruchu sieciowego na bazie reguł definiowanych z użyciem NetworkPolicy
 • Hardening obrazów kontenerów
 • Hardening aplikacji na poziomie uprawnień uruchamianych kontenerów i podów
 • Ograniczanie źródeł obrazów wykorzystywanych do deploymentu
 • Zbieranie logów audytowych klastra