Bezpieczeństwo w Kubernetes

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla administratorów, inżynierów DevOps i osób zarządzających bezpieczeństwem na platformie Kubernetes.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • TBC1
 • TBC1
 • TBC1

Program

Dzień 1

 • Hardening obrazów kontenerów
 • Użytkownicy, role i ich powiązanie na poziomie namespace i klastra
 • Przypisywanie kont serwisowych do aplikacji
 • Tworzenie własnych ról RBAC
 • Hardening aplikacji na poziomie uprawnień uruchamianych kontenerów i podów (PodSecurityPolicy)
 • Kontrola ruchu sieciowego na bazie reguł definiowanych z użyciem NetworkPolicy
 • Ograniczanie źródeł obrazów wykorzystywanych do deploymentu
 • Zbieranie logów audytowych i zdarzeń z klastra