Warsztaty eksperckie - administracja platformą

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla administratorów, DevOps zarządzających platformą Kubernetes, którzy już pracowali z kontenerami i Kubernetes.

Korzyści dla uczestników

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • TBC1
 • TBC1
 • TBC1

Program

Dzień 1

 • Monitorowanie skonteneryzowanych aplikacji
 • Zarządzanie zasobami dla aplikacji i projektów
 • Centralne zarządzanie logami aplikacji
 • Zaawansowane sterowanie nad rozmieszczaniem podów w klastrze
 • Zabezpieczanie komunikacji aplikacji działających w klastrze poprzez role
 • Uwierzytelnianie i integracja z zewnętrznymi systemami typu Active Directory
 • Zarządzanie węzłami klastra