Oprogramowanie

 • Skaffold
 • Kustomize
 • Docker
  • w wypadku Windows polecam włączenie integracji z WSL2 jeśli masz
 • Bash
  • w wypadku Windows najlepiej działa w połączeniu z WSL2
 • JDK 11 (np. AdoptOpenJDK)
 • Pack
 • Trivy
  • Dla Windows można zainstalować w środowisku WSL
 • Minikube
  • Dla Windows może to być z providerem Virtualbox lub Hyperv - nie zalecam z providerem Docker

Dodatkowo zalecane:

Aby móc wysyłać zbudowane obrazu do zewnętrznego rejestru potrzebujesz jeszcze konto na Docker Hub, GitHub (ghcr.io) lub innym. Ważne, aby możliwe było zrobienie docker push z Twojej stacji.

Przygotowanie narzędzi

Uruchomienie minikube

Użyjemy minikube do budowy i deploymentu aplikacji. Upewnij się, że możesz go uruchomić:

minikube start

Wyłączenie telemetrii Skaffold

Jeśli nie chcesz się dzielić informacjami o tym jak używasz Skaffolda to możesz to wyłączyć następującą komendą:

skaffold config set --global collect-metrics false