Skip to content

Konsultacje

Audyt środowiska DevOps

Jak realizowany jest audyt

Przegląd obszarów DevOps

W trakcie audytu będzie dokonany przegląd obszarów takich jak:
– działania platformy – jej stabilności i efektywności
– utrzymywania środowisk
– procesów dostarczania oprogramowania 
– wykorzystania narzędzi i praktyk (m.in. chmura, potoki CI/CD, kontenery, Kubernetes/OpenShift)

Identyfikacja największych wyzwań

Analiza skupiona będzie na odnalezieniu wąskich gardeł funkcjonowania procesów dostarczania oprogramowania na środowiska produkcyjne.
Zawsze istnieją takie obszary i ich identyfikacja pozwala na bardzo szybkie zwiększenie wydajności organizacji.
To prosty sposób na uwolnienie potencjału drzemiącego w firmie i ludziach w niej pracujących. 

Działanie na mierzalnych danych

Audyt realizowany jest na podstawie metryk instytutu DORA badającego praktyki DevOps w największych organizacjach.
Dzięki temu możliwe jest jasne określenie stanu adopcji DevOps i dojrzałości organizacji w tym obszarze oraz określenie realnych korzyści przy wprowadzaniu usprawnień.

Dlaczego warto zamówić audyt

Sprawdzisz, czy Twoja organizacja optymalnie używa dostępnych technologii

Upewnisz się, czy są odpowiednie procesy DevOps wokół budowania i dostarczania oprogramowania

Sprawdzisz, co możesz realnie uzyskać przez optymalizację badanych obszarów

Przekonasz się jak najszybciej niewielkim nakładem pracy osiągnąć widoczne rezultaty

Dowiesz się w jaki sposób najlepiej mierzyć postęp określający poziom dojrzrałości organizacji w obszarze DevOps

Spodziewane rezultaty

Zdefiniowany poziom dojrzałości organizacji w obszarze DevOps

Na końcu audyt pokaże, w jakim miejscu jest organizacja w zakresie adopcji praktyk DevOps.
Przy analizie ustalone zostanie też kierunek w jakim zmierza i na tej podstawie wskazane będą najważniejsze metryki określające widoczny postęp.

Lista obszarów do optymalizacji

Transformacja może wymagać zmian w kilku obszarach i te wskazane będą na końcu audytu.
Poruszone zostaną głównie aspekty technologiczne z nakreśleniem możliwych kierunków i opcji dostosowania pod specyfikę działania firmy.

Określone możliwe strategiczne kierunki rozwoju obszaru DevOps

Mając przegląd działania organizacji możliwe będzie wyznaczenie możliwych kierunków rozwoju na kolejne horyzonty czasowe.
Może to być niezbędny składnik ogólne strategii rozwoju firmy oraz kompetencji ludzi zajmujących się wytwarzaniem produktów i ich dostarczaniem zgodnie z najlepszymi praktykami DevOps.

W skrócie:

• Zdefiniowane, mierzalne rezultaty zgodne z podejściem uznanego instytutu DORA

• Przegląd technologii oraz praktyk dostarczania oprogramowania

• Zidentyfikowane wyzwania i najszybsze metody ich zaadresowanuia

Zainteresowałem Cię?
Zapisz się na konsultacje!