Skip to content

Konsultacje

Optymalizacja procesów DevOps

Na czym skupiają się konsultacje

Praca nad lepszą integracją praktyk DevOps

Liderzy rynku stali się nimi dzięki optymalnemu wykorzystaniu narzędzi i obudowaniu tego efektywnymi procesami.

Możliwości jakie dają technologie, głównie z obszaru Cloud Native (chmura publiczna, kontenery, Kubernetes/OpenShift), są olbrzymie. Wspólnie z Twoją organizacją i zespołem wykorzystamy ten potencjał, aby przyspieszyć wdrażanie Twoich produktów.

Umożliwienie ewolucji kultury

Nie jest łatwo zmienić kulturę organizacji. Kluczem jest skupienie na wprowadzeniu nowoczesnych praktyk dostarczania oprogramowania (m.in. Continuous Delivery), które wspiera tą transformację.
Zmiana zachowań jest wówczas produktem ubocznym, ale jakże ważnym.
Nie zmienisz kultury wieszając plakaty i wysyłając inspirujące wiadomości. Zrobisz to łatwiej wprowadzając konkretne procesy.

Zaadresowanie krytycznych obszarów

Od procesu wprowadzania zmian w kodzie poprzez tworzenie artefaktów, ich testowania, wdrażania na środowiska testowe, przedprodukcyjne, produkcyjne i monitorowania działania – sprawna adopcja DevOps to sprawne działania wszystkich tych procesów.
To również stabilność przez wykorzystanie praktyk Site Reliability Engineeringu i ich mierzenie metrykami takimi jak budżety błędów, SLO, SLA czy czas potrzebny na odtworzenie środowisk.

Dlaczego warto zamówić konsultacje

Usprawnisz pracę zespołu, który może obecnie częściej gasić pożary na produkcji niż dostarczać wartość biznesową do Twojego produktu

Dołożysz świeże spojrzenie na wyzwania organizacji z punktu widzenia eksperta od DevOps

Przyspieszysz procesy wdrożeniowe, które do tej pory stanowiły największe wyzwanie w rozwoju organizacji

Zoptymalizujesz wykorzystanie technologii i chmury publicznej, kontenerów i Kubernetes/OpenShift

Wyeliminujesz niepotrzebne procesy i skupisz działania zespołów na mierzalnych rezultatach

Spodziewane rezultaty

Szybsze i częstsze wdrożenia na produkcję

Częstsze wdrożenia przynoszą szybciej oczekiwane wartości biznesowe, ale też budują fundamenty zdrowej kultury organizacji.
To fundament, który potrzebujesz zbudować i monitorować.

Mniej błędów związanych z aktualizacjami

Nowe funkcje w Twoich aplikacjach to również kolejne ryzyko awarii.
Wdróż praktyki i odpowiednie narzędzia, aby było ich jak najmniej. To realne oszczędności na czasie często traconym na ich naprawianie.

Większa niezawodność produktu

Praktyki DevOps, w tym w szczególności SRE, pomogą Twojej organizacji w dostarczaniu bardziej niezawodnych systemów.
Niedostępność czy powolne działania może bardzo szybko zepsuć reputację nawet najlepszego i najbardziej zaawansowanego rozwiązania.

W skrócie:

  • Szybsza droga do innowacji
  • Niezawodny produkt, który bez obaw ciągle udoskonalasz
  • Zadowoleni klienci budujący zaufanie do Twojego produktu

Zainteresowałem Cię?
Zapisz się na konsultacje!