Skip to content

Minikurs "Bezpieczny Kubernetes"

Zadbaj o bezpieczeństwo aplikacji na platformie Kubernetes.

Zostań współtwórcą i miej realny wpływ na kształt minikursu!

Przygotowuję materiał do minikursu o bezpieczeństwie Kubernetes i zapraszam Cię do udziału w jego tworzeniu!
Zapisz się na listę, a będę tam wysyłał informacje o postępie prac i będę pytał osoby tam zapisane o tematy kursu oraz o opinie.

Zostań współtwórcą i miej realny wpływ na jego ostateczny kształt!

O minikursie

Oto główne założenia:

 1. Minikurs będzie poświęcony tematyce bezpieczeństwa aplikacji i platformy Kubernetes.
 2. Będzie on w formie wideo
 3. Będzie on po polsku
 4. Składać się będzie z 5-7 modułów po kilka lekcji każdy i stąd będzie on mini
 5. Będzie zawierać praktyczne wskazówki z elementami niezbędnej wiedzy teoretycznej
 6. Będzie on uniwersalny i zakres wiedzy będzie aplikowalny na wszystkie platformy Kubernetesowe (AKS/EKS/GKE i instalacje on-prem)

Lista wyzwań do zaadresowania

Poniżej znajduje się lista wyzwań z zakresu bezpieczeństwa aplikacji i platformy Kubernetes.
Minikurs powinien zaadresować większą jej część:

 1. Czym są konta serwisowe i jak ich używać dla aplikacji?
 2. Jak utworzyć ograniczone konto dla aplikacji do komunikacji z API Kubernetesa?
 3. Do czego służą role klastrowe (ClusterRole), a do czego zwykłe (Role) i kiedy je stosować?
 4. Jak utworzyć ograniczone konto użytkownika poprzez nadanie mu istniejącej roli?
 5. Jak utworzyć dedykowaną rolę i “zamknąć” użytkownika w swoim namespace?
 6. Jak tworzyć grupy użytkowników i zarządzać uprawnieniami dla nich?
 7. Jak ograniczać ruch wychodzący na zewnątrz dla aplikacji
 8. Jak wpuszczać ruch do aplikacji tylko z określonych serwisów wewnątrz klastra?
 9. Czym jest CNI i  który jest najlepszy?
 10. Jak najbezpieczniej zarządzać konfiguracją klastra?
 11. W jaki sposób weryfikować manifesty pod kątem dobrych praktyk?
 12. Jak automatycznie wymuszać politykę organizacji przez wprowadzanie zmian w manifestach?
 13. W jaki sposób wykorzystać wbudowane właściwości Poda do tworzenia bezpiecznego środowiska uruchomieniowego?
 14. Jak dostosować aplikacje do nowego mechanizmu PodSecurity wymuszającego stosowanie bezpiecznych reguł?
 15. Jak włączyć powiadomienia o niebezpiecznych akcjach uruchomionych na kontenerze?
 16. Jak uruchomić i skonfigurować działanie HashiCorp Vault dla Kubernetes?
 17. Jak najbezpieczniej udostępniać hasła z HashiCorp Vault dla aplikacji w kontenerach?
 18. Jak synchronizować hasła z repozytoriu Git do HashiCorp Vault?
 19. Jak włączyć przezroczyste szyfrowanie dla ruchu między kontenerami w klastrze?

Dołącz do listy i dodaj swoje własne punkty, wyraź opinie o istniejących i spraw, aby zawierał on najbardziej potrzebne elementy.

Zapisz się i bądź na bieżąco