Skip to content

W końcu udało mi się porozmawiać z Olą. I co to była za rozmowa! Najciekawszy fragment wydawać się może niektórym kontrowersyjny.

Wybraliśmy trochę niestandardowe podejście omawiając temat testowania. Wzięliśmy fikcyjną firmę Polsoftex i na jej przykładzie Ola opowiedziała o najlepszych praktykach… tak jakby.
To trzeba jednak usłyszeć, aby się przekonać o wyjątkowości naszej dyskusji. Poruszamy w niej takie wątki jak:

Co jest największą przeszkodą w testowaniu?
Dlaczego testy infrastruktury są prostsze?
Jak pisać (bez)użyteczne testy?
Czy ludzie od DevOps wykazują pokorę?
Kto nie powinien ich pisać?
Jaką rolę odgrywa sarkazm w IT?

Książka Oli – “Kierunek jakość”