Skip to content

Szkolenie Fundamenty Kubernetes

Podstawy Kubernetes, czyli prosto o złożonych elementach najlepszej platformy dla kontenerów.

Opis

To szkolenie, które daje solidne podstawy do pracy ze środowiskiem Kubernetes. Wyjaśnia ono podstawy pracy, a warsztatowa forma pozwala na szybsze zapoznanie się z obiektami klastra.
Po tym warsztacie uczestnicy mogą zacząć niemalże natychmiast pracę z dowolnym środowiskiem Kubernetes – czy to w chmurze publicznej czy też na własnych serwerach.
Wiele praktycznych ćwiczeń przynosi cenne doświadczenie z pracą z obiektami i API, którą uczestnicy łatwo mogą przenieść już na docelowe środowiska.
To szkolenie jest popularne ze względu na jego tryb prowadzenia – autor bardzo dba o to, aby te złożone tematy zostały wyjaśnione w przystępny i prosty sposób.

Najważniejsze szczegóły

Wygodny tryb zdalny

2 dni

Praca na własnym laptopie

Dostęp do zdalnego klastra w chmurze

Forma praktycznego warsztatu

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Znał podstawy działania i architektury klastra Kubernetes
 • Wiedział jak uruchamiane są aplikacje z obrazów kontenerów
 • Wiedział jak dostarczać konfigurację dla dowolnych aplikacji
 • Wiedział jak pracować z wieloma klastrami oraz jak wykorzystać namespace do grupowania obiektów
 • Znał zasady komunikacji aplikacji wewnątrz klastra i dostępu do nich z zewnątrz
 • Mógł wykorzystać metody ręcznego skalowania i wykorzystanie podstawowego mechanizmu autoskalowania
 • Znał metody dostępu do aplikacji webowych na podstawie reguł opartych o właściwości protokołu HTTP
 • Wiedział jak Kubernetes umożliwia uruchamiania aplikacji stanowych (np. bazy danych) i realizuje politykę wysokiej dostępności (HA)
 • Potrafił wykorzystać Kubernetes do aktualizacji aplikacji bez widocznej przerwy w działaniu
 • Potrafił wykorzystać paczki Helm Charts do instalacji gotowych serwisów
 • Potrafił efektywne zarządzać obiektami Kubernetesa dla środowisk złożonych z wielu aplikacji
 • Potrafił optymalnie wykorzystać zasoby klastra i przydzielać je odpowiednio według potrzeb oraz priorytetów

Program szkolenia

Dzień 1

Czym jest i jak działa Kubernetes
Pod i jego właściwości
Dostarczanie konfiguracji dla aplikacji (ConfigMap i Secret)
Namespace i dostęp do wielu klastrów
Komunikacja na poziomie L4 (Service)
Skalowanie i autoskalowanie aplikacji (ReplicaSet i HorizontalPodAutoscaler)

Dzień 2

Load balancing L7 dla usług http (Ingress)
Aplikacje stanowe – (PVC i StatefulSet)
Zarządzanie aktualizacjami (Deployment)
Przydzielanie zasobów klastra do aplimacji (resources, Quota, LimitRange)
Obsługa paczek Helm Charts
Zaawansowane zarządzanie manifestami – Kustomize, Skaffold

Od strony technologicznej:

 • Pod, ReplicaSet, Deployment, Ingress
 • HorizontalPodAutoscaler (HPA)
 • Namespace
 • PeristentVolumeClaim i PersistentVolume
 • ResourceQuota i LimitRange
 • Kustomize i Skaffold
 • Minikube lokalnie stawiany z prostej instrukcji
 • Klaster EKS w AWS dostarczony na czas szkolenia

Szkolenie zamknięte dla firm

Obecnie prowadzę są szkolenia zamknięte dla firm.
Zostaw wiadomość, aby dowiedzieć się więcej.

Zainteresowany szkoleniem otwartym?

Zapisz się na listę, a dostaniesz powiadomienie o uruchomieniu szkolenia otwartego.